Jireugi+chigi

 

Les principaux jireugi sont :eulgoul jireugi

                                         monthong jireugi

                                         aré jireugi

                                         naeryo jireugi

                                         eulgoul dollyo jireugi

                                         monthong dollyo jireugi

                                         tchi jireugi

                                         ap tchigi

                                         sonnal an tchigi

                                         sonnal bakat tchigi

                                         palcoup ollieu tchigi

                                         palcoup dollyo tchigi

                                         palcoup naeryo tchigi

                                         palcoup pyo jeuk tchigi

                                         jebipoom mok tchigi

                                         pyo jeuk tchigi

Ajouter un commentaire

Anti-spam